KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

25 maja 2018 - Bez kategorii

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych)

informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

z siedzibą: ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel:   34 32 88 019

lub adresem email:   m.krzysinski@mykanow.pl

Dane osobowe przetwarzane są do celów działalności/promocji GOKiS w Mykanowie i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Każdy ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań w GOKiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *