Narodowe czytanie 2016

Zaproszenie na warsztaty wikliniarskie

Warsztaty wikliniarskiezdjęcie wiklina

27 sierpnia 2017 r., godz. 10.00-14.00

Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13A

 

Warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych (od 15 roku życia). Ich celem jest wprowadzenie w arkana plecionkarstwa. Uczestnik warsztatów będzie miał możliwość wykonania patery na owoce lub drobnych ozdób wiklinowych.

Prowadzenie: Anna Zelech – instruktorka rękodzieła artystycznego, absolwentka etnologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej a także jednej z duńskich Szkół Ludowych – Odder Hojskole w klasie malarstwa, rysunku i ceramiki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (max 10 osób)

Zajęcia realizowane są w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego.

Zapisy na warsztaty – tel. 34 366 59 65

Koordynator: Ewelina Mędrala-Młyńska

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk-maleZgodnie  z decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek gminy Mykanów, złożony na zadanie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie”
Został Rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dotację.

 I. Nazwa Programu / Priorytetu

Nazwa programu:Rozwój infrastruktury kultury

Nazwa priorytetu:  Infrastruktura domów kultury

II. Nazwa instytucji zarządzającej Programem / Priorytetem

Narodowe Centrum Kultury

III. Nazwa własna zadania

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie

VI.1.Rodzaj zadania (określony w regulaminie danego Programu / Priorytetu)

roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

IV.2. Tryb finansowania zadania

Zadanie finansowane w trybie 2-letnim – lata 2016-2017

Została już podpisana umowa pomiędzy Gminą Mykanów a Narodowym Centrum Kultury – która na mocy upoważnienia reprezentuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Została również podpisana umowa z wykonawcą prac.