Działalność

GOKiS – działamy dla Was!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie w grudniu 2019 roku świętował 40.lecie działalności. Prowadzenie kół zainteresowań, współpraca z lokalnymi zespołami amatorskimi, organizacja małych i dużych imprez rozrywkowych; koncerty, przedstawienia, konkursy, wystawy – to wszystko znajdziemy zarówno w wieloletnim dorobku naszego ośrodka, jak i w aktualnej ofercie.

Do naszych najważniejszych wydarzeń ostatnich lat zaliczyć trzeba dwie edycje festiwalu MykaRock, które stały się muzyczną ucztą z kilkutysięczną publicznością. W roku 2021 również zabrzmiało rockowe granie, tym razem w niezwykłym koncercie patriotycznym Polska w sercu.

Ostatnie lata, pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły nas do zmiany przyzwyczajeń i od lat wypracowanych praktyk. Dystans społeczny stał się inspiracją do podjęcia nowych wyzwań i nowatorskiego spojrzenia na działalność wielu instytucji, w tym instytucji kultury. FB, prowadzone przez nas portale okazały się doskonałą platformą kontaktu z odbiorcą. MykaNews stał się naszą najbardziej rozpoznawalną marką.

Od lat wydajemy BiM – pismo poświęcone wydarzeniom z życia gminy Mykanów. Autorzy większości materiałów publikowanych w piśmie to przedstawiciele lokalnej społeczności pragnący zdać relację z wydarzeń o istotnym znaczeniu dla mieszkańców naszego regionu.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się koła zainteresowań prowadzone w GOKiS przez profesjonalnych instruktorów; Studio Piosenki, rozwijające talenty wokalne dzieci i młodzieży, zajęcia z emisji głosu, dykcji i interpretacji utworów muzycznych, grupa gitarowa. Nasi soliści są laureatami wielu konkursów i festiwali.

Z myślą o najmłodszych odbiorcach powstało Bajkino. Mali widzowie mogą tu na dużym ekranie obejrzeć ulubioną bajkę czy film. Filmowe seanse organizujemy również dla dorosłych.

Ważną częścią działalności naszego ośrodka jest praca Gminnej Biblioteki Publicznej. Obok udostępniania bogatego księgozbioru placówka jest organizatorem konkursów edukacyjnych (Gminny Konkurs Recytatorski, odbywający się od 1998 r., promuje i uczy poprawnej wymowy, dykcji i interpretacji utworu). Od lat Biblioteka aktywnie włącza się w Narodowe Czytanie, pokazując piękno polskiej literatury.

Kilak słów o początkach

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie istnieje od 1 grudnia 1979 r. w pomieszczeniach w starego budynku Urzędu Gminy. Ówczesna działalność ośrodka koncentrowała się na prowadzeniu kół zainteresowań (nauka gry na gitarze, pianinie, akordeonie oraz na organizacji imprez rozrywkowych i wystaw. Aktywnie działał zespół teatralny „13-ka bez poparcia”

W roku 1988 GOK i Gminna Biblioteka Publiczna przeniesione zostały do własnego budynku. Prężnie rozwijała się działalność zespołów amatorskich, takich jak Teatr przy kawie (działający na przełomie lat 80-tych i 90-tych) Zespół Kukiełkowy (funkcjonował w latach 90-tych), Kameralny Zespół Fletów Podłużnych „Concertino” 1992 – 1997. Rozpoczęła się współpraca z zespołami folklorystycznymi: Kapelą Ludową Rybnianie, Zespołem Śpiewaczo – Obrzędowym Borowianki, Zespołem Śpiewaczym Mykanowianki.

Prze lata z GOK związany był Klub Tańca Towarzyskiego Zorba oraz znana w całej Polsce Młodzieżowa Orkiestra Dęta. W roku 2000 przy orkiestrze powstała szkółka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych oraz grupa mażoretek. Obecnie orkiestra stanowi odrębną jakość jako Gminne Centrum Muzyki i Tańca.

Tekst do odczytu maszynowego

Skip to content